Powrót

położenie

położenie

 


Lasy Nadleśnictwa Radziwiłłów pod względem geograficznym znajdują się w centralnej

części Polski w obszarze Niziny Środkowomazowieckiej-Równiny :Kutnowskiej i Łowicko-Błońskiej oraz Kotliny Warszawskiej. Administracyjnie teren nadleśnictwa położony jest w województwie mazowieckim i łódzkim. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są pomiędzy Skierniewicami i Żyrardowem oraz na północ od Sochaczewa.

Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej (SGGW 2010), lasy Nadleśnictwa Radziwiłłów leżą w Krainie IV – Mazowiecko-Podlaskiej, w mezoregionach:

  • Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11),
  • Puszczy Kampinoskiej (IV-8).

W mezoregionie Puszczy Kampinoskiej, której lesistość wynosi 37%, położona jest północna część obrębu Sochaczew z oddziałami: 1; 1A; 2-6; 6A; 7; 7A; 7B; 8; 8A; 8B; 9; 9A; 10; 10A; 11-16; 16A; 17; 17A; 18; 19; 19A; 19B; 20-40; 40A; 40B a, b; 41-44; 44A; 44B; 45; 45A; 45B; 46; 46A; 47; 47A; 48; 48A; 48B; 49; 49A.Pozostała część oddziałów obrębu Sochaczew oraz cały obręb Radziwiłłów położone są w mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej.Północną granicę rozmieszczenia kompleksów leśnyvh Nadleśnictwa stanowi rzeka Wisła w miejscu dopływu Bzury ,a południową szosa Skierniewice –Mszczonów w okolicach wsi Niemieryczew i Łajszczew Nowy. Od zachodu teren Nadleśnictwa sięga do miejscowości Matyldów, a na wschodzie do miejscowości Jaktorów.Rozrzut terytorialny wszystkich kompleksów leśnych na osi pólnoc –południe wynosi 50 km ,a ze wschodu na zachód 35km.