Kontakt Nadleśnictwo Kontakt Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwo Radziwiłłów
Nadleśnictwo Radziwiłłów
46 8310110 , 46 831 02 96
46 831 01 10

ul.Senatorówka 2/2

96-330 Puszcza Mariańska

godziny pracy 7.00-15.00

nr. konta PKO  BP 38 1020 1055 0000 9002 0121 1200 

konto wadium 06 1020 1026 0000 1502 0255 3618

Nadleśniczy
Konrad Grzybowski
46 831 01 10
Zastępca nadleśniczego
Sławomir Turkot
46 831 01 10
Główna księgowa
Agata Wróbel
46 831 01 10 wew. 24
Inżynier Nadzoru
Jan Szczurek
46 831 01 10 wew. 18

Dział Gospodarki Leśnej

Jerzy Zawadzki
Starszy specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 46 831 01 10 wew. 20
Maciej Kowalski
Specjalista ds. stanu posiadania i zamówień publicznych
Tel.: 46 831 01 10 wew. 19
Sylwia Seferyńska
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 46 831 01 10 wew. 17
Artur Mazur
Leśniczy ds. szkółkarskich, Administrator SILP
Tel.: 46 831 01 10 wew. 20
Dobrawa Jankiewicz
Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji
Tel.: 46 831 01 10 wew. 17
Natalia Chromiec
Specjalista służby leśnej ds. ochrony ppoż
Tel.: 46 831 01 10 wew. 20

Dział Finansowo-Księgowy

Lucyna Gajewska
Księgowa
Tel.: 46 831 01 10 wew. 23
Amelia Tomaszewicz
Księgowa
Tel.: 46 831 01 10 wew. 25
Sylwia Kania
Księgowa
Tel.: 46 831 01 10 wew. 23

Posterunek Straży Leśnej

Stefan Skolasiński
Komendant posterunku straży leśnej
Tel.: 46 831 01 10 w. 15
Krzysztof Geras
Strażnik leśny
Tel.: 46 831 01 10 wew. 15

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Medwid
stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 46 831 01 10

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marcin Kosieradzki
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 46 831 01 10 wew. 21
Monika Borek
Referent ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: 46 831 01 10 wew. 22