Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

CERTYFIKAT

PEFC FM/03/20/BS

W wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej wg zasad PEFC (w grudniu 2020 r.) firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o nr PEFC FM/03/20/BS potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC-PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania „ w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi” z okresem obowiązywania od 13.01.2021 r. do 12.01.2024 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA CERTYFIKATU FSC  LINK