Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

  Lasy Nadleśnictwa Radziwiłłów to kompleksy leśne położone w centralnej Polsce, na malowniczym Mazowszu, w rejonie silnie zaludnionym i zurbanizowanym, chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów w poszukiwaniu darów lasu. A dary lasu, często  niedoceniane, to nie tylko grzyby, jagody, poziomki, jeżyny, ale przede wszystkim  to, co niezbędne do życia: tlen, czyste powietrze, woda, cisza, a także piękno i malowniczość o każdej porze roku.

  Odwiedzając las, pamiętaj:

 • więcej zobaczysz i usłyszysz, zachowując się cicho;
 • jest to dom zwierząt i roślin, a my, zwabieni pięknem, przychylnością i bezbronnością lasu, korzystamy z jego gościnności;
 • rośliny też czują i cierpią, nie łam gałęzi ani drzewek, nie zrywaj roślin, one najlepiej czują się w swoim środowisku;
 • mieszkańcy lasu pozostają w lesie – nie zabieraj zwierząt do domu;
 • las to nie śmietnisko;
 • po lesie poruszamy się pieszo lub jeździmy rowerem;
 • ogień palimy tylko w wyznaczonych miejscach i 100 m od ściany lasu; nie palimy papierosów – przecież przybyliśmy w leśne ostępy, aby korzystać ze świeżego, czystego powietrza;
 • grzyby, których nie zbierasz, jedzą zwierzęta; nie niszcz ich;
 • niszcząc przyrodę – niszczysz środowisko, w którym żyjesz;
 • lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka.

   Każdego, kto przestrzega powyższych zasad, Nadleśnictwo czyni honorowym

 „Przyjacielem lasu", dziękując za szacunek okazywany przyrodzie

Na przeważającym terenie Nadleśnictwa występują drzewostany sosnowe z siedliskami borowymi - 58 % powierzchni.  Część terenów - 42 % powierzchni – to fragmenty żyźniejszych siedlisk lasowych z bogatą florą i głównym udziałem w składzie dębu obok olszy, brzozy, jesionu, grabu, osiki.

  Lasy gospodarcze stanowią 38 % powierzchni. Pozostała część to lasy ochronne, w tym: lasy glebochronne, wodochronne, trwale uszkodzone na skutek działania przemysłu, cenne fragmenty rodzimej przyrody, ostoje zwierząt, lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Atrakcyjność lasów Nadleśnictwa wzbogacają:

 •  rzadkie gatunki ptaków: żuraw, bocian czarny, lelek kozodój, zimorodek, jemiołuszka, dudek, gil, cała gama lekarzy drzew – od dzięcioła zielonego po czarnego;
 • rodziny bobrów – wspaniałych budowniczych urządzeń melioracyjnych, którzy upodobali sobie liczne cieki wodne;
 • zwierzęta: dostojne łosie, subtelne sarny, zwinne daniele, czujne jelenie, sprytne wiewiórki, przebiegłe lisy, krępe dziki, płochliwe zające i urodziwe bażanty;
 • stanowiska roślin chronionych: lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko, bluszczu pospolitego, widłaków, kosaćców, przylaszczki, zawilców, konwalii majowej