Wydawca treści Wydawca treści

lasy niepaństwowe

W zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa znajduje się ok. 4.000 ha lasów niepaństwowych.

Z dniem 2006-03-01 nadleśnictwo nie sprawuje nadzoru nad lasami niepaństwowymi.