Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Radziwiłłów, w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie edukacji leśnej społeczeństwa"prowadzi lekcje, prelekcje, spotkania zarówno w szkołach jaki i w miejscu edukacyjnym przy nadleśnictwie i Leśnictwie Bolimów. Proponowana tematyka :
PRELEKCJE( w szkołach)

„Jak mieszkańcy lasu radzą sobie zimą„–termin realizacji : styczeń- luty, listopad-grudzień

„Uwaga! Ogień w lesie „–marzec-maj

„Zagrożenia Lasu'- prelekcja całoroczne

„Funkcje lasu"- j.w.
 

LEKCJE W LESIE

„Drzewa i krzewy bardziej poznane"–witamy w leśnym ogródku", terminy : marzec-listopad, dwa miejsca spotkań: - przy nadleśnictwie - 96-330 Puszcza Mariańska ul.Senatorówka 2/2 ( 020°20'25.94" E, 51°59'07.15"N)

- w l-ctwie Bolimów 99-417 Bolimów , Joachimów-Mogiły 49 (020°10'25.30" E, 52°03'51.08"N)

-Leśnictwie Guzów

 

„Od nasionka do drzewka"terminy j.w., spotkania w miejscu edukacyjnym przy nadleśnictwie

„Las bliżej nas, poznajemy wybrane tajemnice lasu „, terminy jw. miejsce spotkań:

przy nadleśnictwie

l-ctwo Bolimów

„Dary natury"terminy j.w., miejsca spotkań j.w.

„Barwy lasu"połączone z zajęciami plastycznymi , terminy i miejsce jw.

„Formy ochrony przyrody terminy kwiecień-listopad, spotkania na ścieżce edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody „Puszcza Mariańska"

 

AKCJE

„Dokarmiamy ptaki „–termin –zima ( dostarczenie karmy dla ptaków, spotkanie w szkole)

„Sprzątanie Świata „–wrzesień

„Pomóżmy kasztanowcom"ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, wszelkie dokładne informacje na stronie www.pomożmy kasztanowcom.pl - termin akcji listopad ( w załączeniu ulotka informacyjna wraz z informacją o koordynatorze lokalnym z ramienia nadleśnictwa i zaproszenie do akcji)

 

RAJDY

„Leśnymi ścieżkami", termin czerwiec, jednodniowy rajd rowerowy, poznajemy uroki lasów nadleśnictwa

„Grzybobranie"termin wrzesień-październik, jednodniowy rajd rowerowy połączony ze zbieraniem grzybów

 

LEŚNA BIBLIOTECZKA ( materiały do wypożyczenia)

„Poznajemy drzewa leśne"( płyty CD ) edukacja przyrodnicza połączona z doskonałą zabawą

książki o tematyce przyrodniczej, leśnej

 

Wszystkie informacje ( terminy, formy zgłoszenia na rajdy rowerowe) znajdują się lub znajdą- rajdy na naszej stronie www.lasy.com.pl/radziwillow

 

Staramy się aby każde spotkanie w lesie kończyło się ogniskiem. Ze swojej strony zapewniamy ogień, zaś smakołyki do własnoręcznego upieczenia uczestnicy przywożą ze sobą.