Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

 Pomnik przyrody– prawnie chroniony twór przyrody , szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

 

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną.

W zasięgu Nadleśnictwa Radziwiłłów poza lasami za pomniki przyrody uznano 98 drzew, 3 grupy drzew oraz 4 aleje. W sumie jest to ponad 1500 drzew. Na gruntach Nadleśnictwa znajdują się 44 pomniki przyrody w tym 4 grupowe, w załączniku poniżej zamieszczono wszystkie pomniki zlokalizowane na gruntach Lasów Państwowych.