Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Radziwiłłów uczestniczy w realizacji projektu

-"Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

-mała retencja  „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"