Wydawca treści Wydawca treści

rezerwat przyrody

Wodny rezerwat przyrody „Rawka"

 

Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. (M. P. Nr 39 poz. 210 z 1983 r.).Rezerwat ten (na gruntach należących do nadleśnictwa w oddz. 128d, co jest niewielką częścią tego rezerwatu)położony w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Radziwiłłów, rozciąga się od wysokości połowy kompleksu Bolimów (ujście Korabiewki do Rawki) do ujścia rzeki Rawki do Bzury. Obejmuje 10-cio metrowy pas łąk na tym odcinku.

   

---

Leśny rezerwat przyrody „Puszcza Mariańska"

 

Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M. P. Nr 16 poz. 91 z 1983 r.) ze zmianami wg rozporządzenia nr 12 wojewody mazowieckiego z dnia 19 marca 2004.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 132,23 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych w runie. W rezerwacie przeważają siedliska lasu mieszanego i lasuświeżego. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest sosna IV i V klasy wieku. Sporadycznie występują brzoza i olsza.