Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne, są to zwykle niewielkie powierzchniowo, lecz cenne pod względem przyrodniczym elementy ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Są to zazwyczaj śródleśne, bądź śródpolne, bagna lub „oczka wodne", porośnięte często charakterystyczną dla tych ekosystemów roślinnością.

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów zostały uznane Rozporządzeniem nr 30 Wojewody mazowieckiego z dnia 30 grudnnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.01.2005 Nr 13 poz. 381) oraz na obszarze województwa Łódzkiego - rozporządzeniem wojewody skierniewickiego z dnia 7 grudnia 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Skier. z 21.12.1998 r. Nr 22, poz 251) na podstawie art. 30 i 32 ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114). Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów jest równa 125,69 ha. Wyszczególnione użytki ekologiczne przedstawia tabela w załączniku poniżej.