Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w  postaci:

- drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.

(wielkość pozyskania określona jest w planach UL)

-produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania oraz ochrony przyrody.

zrąb zupełny L-ctwo Białe Błoto

 

Zestawienie powierzchni zaplanowanej do użytkowania przedrębnego

Rodzaj cięć

Obręb

Nadleśnictwo

Radziwiłłów

Sochaczew

Powierzchnia [ha]

Czyszczenia późne (CPP)

0,00

0,00

0,00

Trzebieże

Wczesne (TW)

1000,26

315,76

1316,02

Późne (TP)

3549,77

1670,53

5220,30

Razem

4550,03

1986,29

6536,32

Ogółem

4550,03

1986,29

6536,32

 

 

Zestawienie łączne przyjętych etatów użytkowania głównego

Rodzaj cięcia

Obręb

Nadleśnictwo

Radziwiłłów

Sochaczew

[m3 brutto]

[m3 netto]

[m3 brutto]

[m3 netto]

[m3 brutto]

[m3 netto]

Rębne (zaliczone
i niezliczone na etat)

242909

202065

101522

84056

344431

286121

Przedrębne

261626

209301

99315

79452

360941

288753

Razem

504535

411366

200837

163508

705372

574874

 

Struktura form rębni (z wyodrębnieniem cięć uprzątających)

 wg gospodarstw i sposobów zagospodarowania w obrębie Radziwiłłów

 

Pozyskanie drewna harwesterem w L-ctwie Zakrzew

pozyskanie i zrywka drewna w L-ctwie Guzów

zrywka drewna dłużycowego w L-ctwie Białe Błoto

 

 

                                               

Zrębkowanie w L-ctwie Puszcza Mariańskiej  

 

                                                                       

                  Przyjęte wieki rębności

Gatunek

Wiek rębności

Db

140

So, Md, Jd, Dg, Js, Bk, Wz, Lp, Kl, Jw, Db.c

100

Św, Brz, Ol, Gb

80

Os, Ol odr., Ak

60

Tp, Wb, Ol sz.

40

 

 

        Udział kategorii drzewostanów pod względem dojrzałości rębnej