Wydawca treści Wydawca treści

doradztwo zalesieniowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania ‘Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów „ Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Nadleśnictwo Radziwiłłów otrzymało decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi akredytację w zakresie świadczenia usług doradczych posiadaczom lasów.

 

 

Obszar obsługiwany przez jednostkę:

  • województwo mazowieckie, powiat: sochaczew, żyrardów, grodzisk,
  • województwo łódzkie: powiat skierniewicki

 

Informacje o podmiotach, którym udzielono akredytacji jak  i wszelkie „nowinki” można znaleźć na stronie www.minrol.gov.pl, PROW 2014-2020

 

Wykaz doradców znajduje się na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego, http://cdr.gov.pl,

 

Dane teleadresowe jednostki: 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Senatorówka 2/2, tel. 46 831 01 10, 831 02 96 email radziwillow@lodz.lasy.gov.pl